20 de gener de 2021

Balanç del 2020

Acabat el 2020 volem fer un resum de les accions i treballs fets al llarg dels primer 5 mesos de vida de l'entitat. 

Constituïts a l'estiu (juliol) el primer que vam fer fou posar-nos a avaluar l'estat de la infraestructura per a una mobilitat ciclista d'Amposta. D'aquest treball en va resultar una diagnosi i pla d'acció que ens guia cap on volem anar.

hem elaborat una diagnosi i pla d'acció que ens guia cap on volem anar

Al mes de setembre ens vam presentar a l'Ajuntament d'Amposta. L'objectiu era donar-nos a conèixer, oferir-nos per col·laborar en qualsevol acció relativa a la mobilitat i especialment en bicicleta, i postular-nos com a públic interessat en els processos participatius i d'exposició pública de projectes o accions de l'ajuntament de temàtica vinculada a la mobilitat.

Les posteriors accions van ser de promoció i difusió de l'existència de l'entitat. D'aquesta forma es van consolidar els perfils a les xarxes socials, presentació als mitjans de comunicació (premsa, TV). D'aquesta campanya de promoció en va sorgir dues aparicions a programes de televisió local a través de Canal 21 Ebre

Una de les altres línies de treball ha estat l'establiment de contactes amb d'altres entitats amb objectius similars. En aquest sentit en primer lloc es va contactar amb l'entitat "Me moc en bici" de Tortosa, i sobretot, la incorporació de la nostra entitat a la FEMBICI (Federació d’Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya).

ens hem incorporat a FEMBICI

Al mes d'octubre vam celebrar la primera junta general de socis que, donada la situació de pandèmia, es va realitzar de forma virtual i en dues convocatòries per a facilitar la màxima participació. En aquest sentit dir que actualment som més de 90 socis

  

Aquesta tardor l'Ajuntament d'Amposta va iniciar la instal·lació d'aparcaments de bicicletes al nucli urbà d'Amposta, una acció que valorem positivament, però ràpidament ens vam posicionar en el sentit que pensàvem que és prioritari millorar totes les zones d'estacionament de les escoles i centres educatius com a estratègia per a fomentar l'ús de la bicicleta pels desplaçament a l'escola. Aquest és un tema actualment obert i en el que estem treballant. Pensem que cada escola hauria de tenir un aparcament de bicicletes segur a l'interior de l'escola pels alumnes i mestres, i una zona exterior per a visitants i pares.

Ens vam reunir amb els responsables de gairebé totes les escoles d'Amposta amb la finalitat d'avaluar la possible demanda i ubicació dels aparcaments de bicicletes. La majoria de centres escolars, en major o menor mesura, tenen un espai interior per a l'estacionament de bicicletes, però actualment la majoria dels espais s'han quedat obsolets, insuficients i no adaptats als patinets.

hem parlat amb les escoles d'Amposta perquè totes disposin d'un espai interior per a estacionar bicicletes

L'objectiu principal de la nostra associació és fomentar la mobilitat en bicicleta, i pensem que el col·lectiu de xiquetes i xiquets són els més vulnerables. La combinació d'aquestes idees dóna com a resultat que cal articular una potent xarxa de carrils bici enfocats a la mobilitat dels xiquets i xiquetes fins als centres educatius, de forma que puguin desplaçar-se de forma segura i autònoma, el que hem anomenat la xarxa de carrils bici escolars (XCBE).

hem començat a proposar trams de carril bici per a formar la XCBE d'Amposta

A banda de les millores que ja vam exposar al document de diagnosi,  ja hem començat a proposar trams de carrils bici que millor han de formar la XCBE (veure següent mapa). Esperem que al llarg del 2021 ho puguem començar a veure, i que l'Ajuntament d'Amposta comenci a implantar el pla de mobilitat sostenible que van anunciar aquest 2020.

Mapa: s'aprecia com l'actual xarxa de carrils bici (vermell) és insuficient, no està connectada, i per tant no és funcional. Proposem anar ampliant la xarxa (blau) a partir dels centres educatius del nucli urbà, amb un criteri clar de promoure la bicicleta pels desplaçaments a les escoles i instituts, i que els nens puguin fer-ho de forma segura i autònoma.

Arribats al mes de novembre i sense resposta en ferm de l'Ajuntament d'Amposta en relació a les nostres peticions sorgides de la diagnosi feta a l'estiu, vam demanar una reunió amb els regidors. En aquesta reunió se'ls van recordar quines havien estat les nostres peticions per arranjar la infraestructura per a la mobilitat ciclista, i quines eren les nostres preferències en quan a anar consolidant la XCBE. Insistim en que volem participar de la implantació del pla de mobilitat sostenible, i per això vam creure oportú demanar la constitució d'una taula de la mobilitat, amb representació de totes les parts implicades que es creguin oportunes. Sempre ens han dit que volen escoltar, i nosaltres volem parlar, però cal fer el pas.

hem demanat la constitució de la taula de mobilitat i volem participar de la implantació del pla de mobilitat sostenible d'Amposta

Fotografia de la via verda del Carrilet al Baix Ebre

Al pressupostos participatius 2020 vam promoure l'actuació de la via verda de la Val de Zafan, ja que pensem que és una infraestructura estratègica per a no deixar Amposta fora de la xarxa de vies verdes i camins ciclistes que s'estan configurant al territori. Ens han preguntat "per què no vam recolzar la proposta dels carrils bici" als pressupostos participatius i la resposta és fàcil: l'ajuntament ja va fer públic que tenia una pla de mobilitat sostenible amb desenes de km de carrils bici, per tant era de suposar que aquesta actuació ja tindria la seva pròpia línia de finançament als pressupostos generals del 2021, i ja no era necessari dotar-la de més recursos, i no ens enganyem, la implantació d'un pla de mobilitat amb la creació de kms de carrils bici no es paga amb 150.000 €.

Vam promoure l'actuació de la via verda de Val de Zafan, opció guanyadora dels pressupostos participatius d'Amposta i esperem formar part de la comissió pública creada al respecte.

En el mateix sentit, hem demanat oficialment una reunió amb el responsable comarcal de turisme (Consell comarcal del Montsià), mesos després encara sense resposta. Per contra, a la comarca veïna, el Consell comarcal del Baix Ebre ha pogut desencallar el projecte de la via verda del Carrilet.