Què fem?

Tal i com s’explica als nostres estatuts, ens proposem les següents accions per assolir els nostres objectius:
  • Esdevenir part interessada en els processos públics d’informació, consultes i participació ciutadana de plans, programes o projectes, tant del l’àmbit de la mobilitat com de l’urbanisme en general
  • Col·laborar, assessorar, participar, amb les administracions, empreses i persones, en relació a la mobilitat sostenible
  • Assistència a actes i esdeveniments del món ciclista
  • Organització d’activitats i actes per promoure la mobilitat sostenible i l’economia circular
  • Disposar de mitjans de comunicació a través de xarxes socials i d’internet en general i fer-ne ús
  • Col·laborar i assessorar amb empreses i persones físiques del sector
  • Realitzar treballs i estudis relacionats amb la mobilitat i l’ús de la bicicleta en particular