9 de gener de 2021

Unió del tram del carrilet de la Cava fins Amposta

Fi d'aquest any 2020 i fi de les obres del tram de 6,9 km del carrilet de la Cava entre la rotonda d'Anguera i l'estació de bombament del canal de l'esquerra de l'Ebre a la Pedrera, promogudes pel Consell Comarcal del Baix Ebre.

  

No entrarem a valorar les obres fins que es donin per finalitzades per part de l'Administració, atès que som conscients que algun petit acabat falta fer finalitzar i no ens volem avançar.

Pel que fa a les coses positives, esperem que es faci un ús massiu tant pel que fa a les bicicletes (tradicionals i elèctriques) i patinets, per a un ús de mobilitat sostenible i així com també per al cicloturisme, element i activitat que ha de ser un referent al territori.

Volem però remarcar el que seria el tram següent a planificar-projectar i construir, per tal de guanyar usuari@s i que sense el mateix queda coix. És a dir, com en tota infraestructura utilitzada per la bicicleta 🚴, si no hi ha continuïtat sovint queda en un ús menys utilitzat del que s'ha previst i/o agradat.

Així per tant, estem parlant del tram Pedrera de l'Aldea - Pont Penjant d'Amposta, un tram totalment pla, de 2 km de llargada, i que per tant connectaria la capital del Montsià amb la via del Carrilet, per tal d'unir-la amb Tortosa, Campredó, Font de Quinto i Raval del Pom, i altres habitatges i empreses disseminades al llarg del recorregut. I és que amb aquesta unió, també ja es podria connectar amb el camí de sirga del marge dret de l'Ebre fins arribar a la desembocadura del riu (braç de riu de Migjorn i illa de Buda).

   

Vermell: continuació itinerari. Verd: obra executada recentment


 

Amb aquest nou traçat, que pensem l'ideal seria paral·lel a la vora del riu; per tal de separar-nos del canal de l'esquerra de l'Ebre (sempre perillós) i de la promoció immobiliària "inacabada" de Fadesa. En aquest cas, la tipologia podria ser similar al camí de sirga abans esmentat, i d'aquesta manera estalviaríem en un 40% la llargada de l'itinerari actual, que passa per darrere de Fadesa i a tocar de l'AP7, amb un paviment força degradat en part, algun pendent pronunciat i que en el seu darrer tram obliga a transitar per la N-340a, sempre generant un problema d'inseguretat viària.

 

Traçat blau cel: passeig i mirador proposat fins l'embarcador
 

Per acabar, també voldríem fer esment de la connexió entre el Pont Penjant d'Amposta arribat a aquest punt (amb una rampa d'accés des de la N-340a), i l'embarcador de l'Aldea, un petit tram de 180 metres que podria utilitzar-se com a espai de passeig, creació d'una zona de lleure i gaudiment de la recentment rehabilitada façana fluvial del riu, amb unes vistes espectaculars, i que malauradament avui en dia no s'utilitza gaire. Creiem que seria tot un nou potencial turístic per la ciutat així com evitar el "cul de sac" quan visites el pont, quan obligatòriament t'has de quedar al ben mig de la calçada. 

 

 


 


 Zona i vistes des de l'embarcador del riu a l'Aldea 👇embarcador actual de l'Aldea
 
 
embarcador de l'Aldea vist des d'Amposta
 
 
espai on es podria habilitar una àrea de lleure aprofitant els exemplars de plataners existents

Des d'aquest mirador, també es podria connectar perfectament amb l'empresa Saica; un altre "win-win", on molts treballador@s de la mateixa podrien utilitzar aquest itinerari tant a peu 🚶 com en bicicleta🚲, i que creiem que ajudaria a fer un "canvi de mobilitat sostenible" per a moltes persones.

Per últim, us mostrem diferents fotografies del nou traçat previst entre la "Pedrera" i el Pont Penjant d'Amposta 👇


 

 

 


Bé, amb tot això volem que les diferents administracions vegin aquesta proposta com una idea molt interessant per tirar-la endavant i que, per tant, no passi gaire temps en poder fer-ne ús i gaudir de la mateixa, i que des de l'Associació volem col·laborar en què la mateixa tiri endavant, i ser per tant "grup d'interès" per al seu seguiment.