16 de febrer de 2022

Via verda del carrilet de la Cava


Un any després d'acabades les obres del 6900 metres de la Via Verda del Carrilet de la Cava, entre la Bòbila Anguera de Tortosa fins la descàrrega del canal de l'esquerra de l'Ebre a l'alçada de la Pedrera (just al límit entre els termes municipals de Campredó-Tortosa i l'Aldea), i promogudes pel Consell Comarcal del Baix Ebre volem fer els nostres suggeriments de millora com a persones usuàries de la bicicleta i amb coneixements tècnics.


                                                   
                                                 Estat d'acabat actual. Secció tipus


1.  La primera proposta a millorar seria tot just l'inici del tram. Caldria millorar aquesta incorporació per a les bicicletes cap a la pista-bici segregada, és un tram MOLT PERILLÓS. Si volem fomentar la mobilitat sostenible i pacificar el trànsit dels vehicles motoritzats, aquests darrers NO haurien de tenir la prioritat. Una alternativa que reforçaria el punt seria instal·lar elements reductors de velocitat.La incorporació des d'aquest punt cap a l'esquerra el fa extremadament perillós.


2. El mateix succeeix a les diferents interseccions i encreuaments amb els camins de la zona. L'itinerari ciclista i per vianants ha de tenir la PRIORITAT, i no com està senyalitzat avui en dia. Pensem en cas de col·lisió i accident (esperem que no succeeixi) però d'aquesta manera s'està culpabilitzant al més feble. 
3. A l'inici del tram també hi ha tot un espai excedentari d'asfalt, que veiem que no fa gens de falta i no entenem el motiu del mateix. Zebrats d'asfalt que no aporten res de positiu, això sí contribueixen a tenir un efecte de sobreescalfament afegit. El millor seria arranjar aquesta zona i posar arbrat i zona verda, que tant fa falta i que a més és una de les unitats deficitàries de tot el tram, en especial la primera meitat de tot el recorregut.Gran zebrat que creiem que el millor seria substituir-lo per zona verda.
Aquest "sobreample" al costat dret, no aporta res excepte generar més calor. Hauríem de fer mesures per intentar disminuir el canvi climàtic.


4. Hi ha encreuaments que cal limitar-los i fer-lo el més perpendiculars possible. Sembla que en determinats trams, atès les roderes i brutícia que s'observa, utilitzen en part la via verda. Això a més ajuda a deteriorar el ferm i possibilita tenir més accidents.


En aquest cas s'hauria d'evitar la ziga-zaga que es fa. L'encreuament hauria de ser sempre el perpendicular a la via verda.


5. Plantació de més arbrat . Falten ombres que fan que en bona part de l'any l'experiència no sigui gaire confortable. El fet d'anar durant la major part del tram vora el canal ajuda a aquesta sensació de monotonia, en especial el primer tram, amb una absència total de vegetació annexa.


6. I per últim continuem insistint que cal projectar i executar de manera urgent els 2 quilòmetres que queden fins connectar amb Amposta. És molt important per no tenir una via verda que no arriba enlloc. Apostem per una mobilitat sostenible i el cicloturisme. Arribar fins la capital del Montsià de ben segur que faria guanyar moltes persones usuàries.


L'opció "adossada" al riu Ebre creiem que seria la millor; és agradable i la més recta possible, fins arribar al pont penjant d'Amposta.
I que connectaria amb la zona de l'embarcador de l'Aldea, actualment en obres. Fet que contribuiria a un bon passeig i panoràmica cap al riu i la façana que s'està restaurant a l'altra riba.


Esperem que tot això es tingui present i es consideri per tal de donar-li prioritat. Només és una qüestió política. El criteri social, ambiental i econòmic està més que justificat.


                                                                ----------------------------------

Per si voleu ampliar la info us enllacem aquesta notícia amb una altra relacionada que ja vam publicar a finals del 2020.

https://viureenbici.blogspot.com/2021/01/unio-del-tram-del-carrilet-de-la-cava.html