28 d’octubre de 2020

Inici de les obres de la Via cicloturista del carrilet de la Cava

Fa tot just 20 dies s'han iniciat les obres de 6.900 metres del que serà la recuperació de l'històric Carrilet de la Cava en via cicloturista, concretament un dels trams intermedis, entre la darrera de les rotondes de la C-42 (prop de Tortosa) fins la descàrrega del canal de l'esquerra de l'Ebre a la zona de la pedrera de l'Aldea (uns metres abans del pont del ferrocarril Barcelona - València) 

 

 
Traçat del projecte: entre la darrera rotonda C-42 fins la Pedrera de l'Aldea

 

Com a introducció us volem mostrar fotos dels pocs elements que encara es mantenen de l'antiga via, tancada ja fa més de 50 anys.

 

Si tornem a fer referència a les obres, el promotor d'aquestes ha estat el Consell Comarcal del Baix Ebre, i felicitem que ho hagi tirat endavant. 

Tot i això volem reincidir en el següent, i ho comentem especialment com a propostes de millora al projecte:

- Es comenta que plantaran 262 arbres (Populus alba), en el tram final, és a dir a partir de la Font de Quinto (pk 4,4), 1 cada 10 metres, està bé, donant suficient ombra. El que creiem però, és que atenent la secció plantejada en projecte, és que seria millor plantar-los a la dreta de la via verda (costat  sud), entre el futur traçat i el camí del servei del canal, i no al revés com està plantejada. En aquest cas donarà ombra als arrossars. Pel que fa al vent aquesta disposició seria força indiferent, ja que la via verda en aquesta zona està orientada nord-oest cap al sud-est, alineada amb els vents predominants (mestral tardor-hivern, xaloc a la primavera-estiu).


Secció tipus tram final (creiem que seria millor posar l'arbrat entre el camí de servei del canal i la via verda, ajudaria a fer ombra i a "protegir" les bicis i vianants del trànsit rodat).


- Manca total d'arbrat projectat al tot el 1r tram, entre l'inici del projecte i Font de Quinto. El projecte descriu que s'aprofitaran els arbres de les parcel·les per donar ombra. Hem analitzat el tram, i realment no hi ha més de 10 pins de port "gran" que puguin donar ombra. La resta, tarongers i oliveres, força lluny de la traça i que d'ombra no en donaran cap. Creiem que aquest punt és molt important dotar-lo d'arbres.

 

                                           En aquesta imatge es pot observar l`"arbrat inexistent en la zona"

 

 - Per últim, el 1r tram, està plantejat immediatament al costat del camí pavimentant existent. Si es mira la secció tipus i el pressupost, no hi ha cap element de separació amb la via verda, el que pot resultar perillós

Amb tot això volem dir que si el projecte i la seva obra no tenen la qualitat mínima exigida podem arribar a un traçat no atractiu, és a dir, sense les ombres necessàries, i ja tenint present que el fet d'anar pel costat del canal, en un itinerari "avorrit" i monòton no ajuda gaire. Si a més, no es posen dispositius físics de delimitació com a elements indispensable per seguretat, es pot arribar a la situació que tant els usuari@s de la bici, com els que vagin a peu, continuïn utilitzant el camí existent vora el riu, perquè és més variat i està dotat de més arbres. No voldríem que per culpa d'això quedi una infraestructura no satisfactòria i que no motivi i potenciï l'ús per part del/la cicloturista.

És per això, que esperem que el Consell Comarcal del Baix Ebre consideri tots aquests comentaris i suggeriments, i els pugui plasmar en aquest projecte durant el transcurs de les obres. Volem per això que sigui una via útil i ben executada pel que fa als acabats, i que d'aquesta manera fomenti el seu posterior ús.

 

 

A part del plantejament com a via cicloturista, també volem incidir que podria ésser una via de mobilitat diària, per guanyar usuari@s i plantejar un transport sostenible. És per això, que caldria treballar ja en el projecte del següent tram. I el tram que creiem més prioritari seria la unió d'Amposta amb el tram d'obres. Recordem que serien tan sols 2 km i facilitaria per tant, les connexions entre aquesta i Font de Quinto i Campredó (estan només a 4,5 i 5,5 km respectivament), i perquè no amb Tortosa.

A més, la connexió actual des d'Amposta per arribar a la zona de la Pedrera, a sota del ferrocarril, és molt penosa: per arribar allà és poc "atractiva" atès que has de donar la volta per l'enllaç de l'autopista, essent una llargada superior  al quilòmetre respecte l'itinerari "natural" i/o previst (3,2 km enfront dels 2 km esmentats abans), amb molt més desnivell i per tant exigent. Avui en dia aquest itinerari "més recte i òptim" està tancat, bé per la Comunitat de Regants, bé per Fadesa). Fet pel qual creiem que això s'ha de desencallar i prioritzar.

 

                         . Traç grana: itinerari actual: 3,2km, amb cert desnivell

                         .  Traç blanc: itinerari proposat fins el pont penjant d'Amposta: 2,1 km; completament pla i amb més vegetació

Per tot això, manifestem que volem ser un grup d'interès per a l'estudi i seguiment d'aquesta via, i dels trams següents a realitzar.